Skip to main content

billy jonas / bridging divides

youtubepinterestapple musicspotify
sign up

Tongo!

TONGO!
TONGO!
JIM DIDDY MAH EE MAH EE AY!
JIM DIDDY MAH EE MAH EE AY!
TONGO!
TONGO!
OOP DIDDY OOP DIDDY KUMBAYA!
OOP DIDDY OOP DIDDY KUMBAYA!
OOO AH NAY!
OOO AH NAY!
MALI PAW MALOO WAY!
MALI PAW MALOO WAY!

Credits:

Words & music by Billy Jonas